Nahraj dokumenty

Meno
Priezvisko
Email
IČO zamestnávateľa
IBAN
Telefónne číslo
Osobné číslo zamestnanca
Nahraj dokumenty
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Sem môžete nahrať pridať súbory na nahratie, napr. faktúru za pobyt vo formáte *.pdf, *.doc, *.docx
Rekreačný príspevok som využil/a na (prosím zvoľte jednu z možností):
Prehlásenie o spoločnej domácnosti cestujúcich osôb. "Týmto čestne prehlasujem, že (prosím zvoľte jednu z možností):