Callio prináša novú formu zabezpečenia spracovania príspevku na rekreáciu.

Okrem tradičnej formy využitia tzv. rekreačného poukazu, nový systém umožňuje aj spracovanie účtovných dokladov rekreácií realizovaných zamestnancami prostredníctvom služby www.rekreacnypoukaz.sk

 

Krok 1 →

 

Na internetovej stránke www.rekreacnypoukaz.sk si vyhľadajte pobyt zadaním želanej lokality, termínu, v ktorom by ste chceli cestovať a zadefinujte počet osôb. Ak potrebujete inšpiráciu, môžete si vybrať z už odporúčanej ponuky v časti Tipy, Hotely, Destinácie, Last Minute.

Krok 2 →

Po zadaní týchto údajov budete presmerovaný/-á na doménu www.booking.com, na ktorej vám systém vyhľadá dostupné ponuky, vyhovujúce zadaným kritériám. Po zvolení vami vybraného pobytu dokončíte proces rezervácie tak, ako ste zvyknutý/-á pri využití tohto portálu. Pobyt uhradíte vašou platobnou kartou priamo na portáli booking.com, alebo na mieste v hotovosti či platobnou kartou podľa toho, ako to požaduje konkrétne ubytovacie zariadenie​.

Krok 3 →

Po skončení rekreácie vyplníte formulár dostupný na www.rekreacnypoukaz.sk v záložke Nahraj. Zadáte všetky potrebné údaje – meno, priezvisko, e-mailový kontakt, IČO zamestnávateľa, IBAN (číslo vášho osobného účtu), telefonický kontakt a osobné číslo zamestnanca. V ďalšom kroku nahráte potrebné dokumenty – faktúru za pobyt, zvolíte účel využitia rekreačného príspevku a zvolíte variantu prehlásenie o spoločnej domácnosti cestujúcich osôb. Systém automatizovane, resp. v prípade doplňujúcich otázok s vašou súčinnosťou, overí oprávnenosť nároku na príspevok v zmysle platnej legislatívy.

Ak to bude potrebné, systém vás vyzve na doplnenie, resp. vysvetlenie potrebných informácií, aby bolo možné uznať oprávnenosť nároku.

Krok 4 →

V momente uznania nároku a v lehotách podľa platnej legislatívy systém zabezpečí úhradu príspevku zamestnávateľa na vami uvedený účet.