Callio prináša novú formu zabezpečenia spracovania príspevku na rekreáciu. Okrem tradičnej formy využitia tzv. rekreačného poukazu, nový systém umožňuje aj spracovanie účtovných dokladov rekreácií realizovaných zamestnancami prostredníctvom služby www.rekreacnypoukaz.sk

Zamestnávateľ

V rámci podpory domáceho cestovného ruchu prijala Slovenská republika opatrenie, na základe ktorého bude preplácať náklady zamestnávateľa na rekreácie zamestnancov spätne od začiatku roka 2020. Vzhľadom na to je možné očakávať zvýšený záujem o využitie tohto príspevku. Preto je pre nás dôležité, aby sme vám – zamestnávateľom priniesli efektívne nástroje na outsourcing agendy súvisiacej so správou tohto príspevku.

Služba www.rekreacnypoukaz.sk má pre zamestnávateľa jedinečnú výhodu – celý proces sledovania a preplácania príspevkov sa realizuje bez nutnosti zásahu zamestnávateľa, teda automaticky. Na konci mesiaca jednoducho dostanete informáciu o celkovom rozsahu využívania rekreačných príspevkov – jednak formou rekreačných poukazov, ako aj spracovaním účtovných dokladov. Vďaka využitiu tohto komplexného riešenia odpadá celková neefektívna agenda s overovaním nároku na poskytnutie rekreačného príspevku. Za zamestnávateľa navyše sledujeme aj priebežný stav čerpania príspevku tak, aby nedošlo k jeho prekročeniu.